3. Vzpomínka

24. července 2012 v 10:44 | Míša B. |  Terienina minulost
Krásný letní den vám přeju :)

Dnes jsem se po dlouhé době konečně probudila s nápadem na další Terieninu vzpomínku. Takže: tady ji máte ;-) Snad se vám bude líbit a užijete si ji!
PS: brzy se objeví článek s tím, na co všechno se můžete těšit ;-)


Matka mě vedla temnými chodbami. Ještě nikdy jsme tudy společně nekráčely. Pospíchala, cítila jsem její nervozitu, možná i strach. Chtěla mi něco ukázat, něco velmi důležitého, a já pochopila, že i nebezpečného. Můj otec to nesměl zjistit.

V jedné ruce držela pochodeň. Její odlesk proměňoval matčiny ebenové vlasy v tekutý kov. Cítila jsem chlad, který se mi vkrádal pod kůži, a ošila jsem se. Konečně matka dorazila k docela obyčejným dveřím, dvakrát se rozhlédla a potom vstoupila dovnitř. Já zůstala stát na prahu. Nechtělo se mi tam, ale matka mě popadla za ruku a vtáhla za sebou. Dveře se zabouchly.

Byla tu tma. Matka pověsila pochodeň na zeď a najednou se rozsvítily i další čtyři v kruhu. Spatřila jsem ženu. Byla ve středních letech, tvář měla špinavou a strhanou, postávala nesměle v rohu a teď na nás upírala dobrotivé oči. Ačkoliv vypadala na první pohled strašidelně, věděla jsem, že se jí nemusím bát.

Matka mě chytila za ruku. "Tohle je jedna z nových Isgraëlových otrokyní. Kromě toho je i vědma, ale Isgraël o tom nemá potuchy."

Podívala jsem se na matku. "Vědma??"

"Chystají se velké věci, Terien. Mnohem větší, než si umíš představit. Osud světa bude viset na vlásku, temnota na nás doléhá, ale přesto se zrodila naděje."

"Proroctví, které bylo před staletími vyřknuto, se má brzy naplnit," zašeptala ta žena. Polkla jsem. Slyšela jsem o proroctví, každý o něm slyšel. Ale nikdo mu ve skutečnosti nevěřil. Ani otec ne. Ten byl přesvědčený o své neporazitelnosti.

"Tady," matka položila na malý stolek obyčejnou misku. Žena se pousmála a poklekla na zem. Kolem stěn začala sbírat písek a prach. V dlaních ho potom nasypala do misky. Nato uchopila její okraje a zavřela oči.

Matka se ke mně naklonila: "Chci, abys viděla naději, Terien. Chci, abys uvěřila v dobro, které stále existuje. Potom musí uvěřit i Awrixel."

Vytřeštila jsem oči, když se začal písek sám od sebe hýbat. Jakoby se v něm vrtaly stovky červů! Vědma mě najednou popadla za ruku a přitáhla ji k misce. Pokusila jsem se vyškubnout, ale matka mě nabádala, ať té ženě věřím.

Ponořila mi prsty do písku. Najednou se se mnou zatočil celý svět.

Sevřel se mi žaludek. Všechno zčernalo, cítila jsem, jak se točím dokola. Musela jsem zavřít oči. Vtom jsem přes víčka pocítila teplo.

Pomalu jsem je otevřela. A zalapala jsem po dechu.

Všude kolem mě zářilo slunce a zeleň! Nemohla jsem tomu uvěřit! Stromy, louky, támhle jezero… Nikdy jsem nic tak nádherného neviděla!

Pak jsem si všimla těch dětí. Já jsem stála pod rozvětveným dubem, oni se honily opodál u jezera. Nevím proč, ale nemohla jsem spustit zrak z toho děvčete s černým copem. Jako by z ní cosi vyzařovalo… Byla s ní ještě jedna dívka, obě se snažily utéct pihatému chlapci, všichni se hlasitě smáli. Dokud ta hnědovlasá dívka nezakopla a neupadla. Okamžitě spustila v pláč.

"Co je ti, Lejo?" skláněla se nad ní ta černovláska.

"Odřela jsem si koleno," pofňukávala Leja. Chlapec se chechtal na celé kolo.

"Ubulenec! Ubulenec!"

"Buď zticha, Obine!" křikla černovláska a začala ho honit po louce. Vtom se mi opět stáhl žaludek. Svět se začal točit. Honem jsem zavřela oči, a když jsem je opět otevřela, stála jsem zpět v té černé místnosti. Dívala jsem se přímo do velkých očí té vědmy.

"Viděla jsi ji, holčičko?" naléhala matka. Sotva jsem popadala dech.

"Co se to stalo?"

"Vědma ti právě ukázala Vyvolenou."

"Vyvolenou??"

"Měla tam být dívka, Terien, malé děvče, viděla jsi ji?"

"Ano," ještě stále mi bušilo srdce. "Ta s tím černým copem. To je ona?"

Matka s úsměvem přikývla. "Všichni musíme bojovat, dcero. Bojovat za nové časy."


…..


Celé odpoledne jsem ten podivný výjev v misce s pískem nemohla dostat z hlavy. Matka chtěla, abych věřila v záchranu. Chtěla, abych se postavila proti otci. Ne veřejně, ale v tichosti, tajně. Mám ho zradit.

Ale já jsem otce nedokázala nenávidět. Možná, že jednou nadejde den, kdy budu, ale teď ještě ne. Byla jsem ze všeho zmatená a nevěděla jsem, co si myslet. Awrixel mu byl plně oddaný, ale věděla jsem, že věci, které mu otec nařizuje dělat, jsou zlé. Hodně zlé.

Dívala jsem se z okna na hory, když mě vyrušily služebné. Zrovna se vrátila bratrova výprava a vypadá to, že Awrixel je zraněný!

Vyletěla jsem z komnaty jako blesk. Běžela jsem ze schodů a vtrhla na nádvoří zrovna ve chvíli, kdy Awrixela nesli na nosítkách. Nehýbal se, krk měl zkrvavený stejně jako celou zbroj. Jedna ruka mu visela přes okraj. Chtěla jsem ho za ni vzít, ale někdo mě chytil za ramena a nepustil.

Začala jsem se ošívat. "Teď k němu nesmíš, nesou ho k léčitelům."

"Chci být s ním!" zakřičela jsem.

"Teď ne."

Otočila jsem se k Sorganovi čelem a prudce do něho strčila. Překvapeně klopýtl. Dala jsem do toho všechny své síly. "Jak si dovoluješ mi cokoli zakazovat!" zaječela jsem rozzlobeně. On se tvářil naprosto klidně.

"Mám svoje rozkazy, princezno."

Otočila jsem se na podpatku a vydala se za bratrem. Sorgan mě chytil za rameno a obrátil k sobě. "Tím, že u něho budeš fňukat, mu nepomůžeš."

Setřásla jsem jeho velkou ruku. "Nesahej na mě! Měl jsi ho chránit!"

Sorgan se nečekaně ušklíbl. "Tvůj bratr nepotřebuje ochranu."

"Že ne?? Podívej se na něho teď!"

"Takové už je nebezpečí bojů, rozumíš tomu? Awrixel bojoval dobře, ten bastard ho překvapil."

"Kdo?"

"Střetli jsme se s družinou krále Radira ze Smaragditu. Tvého bratra dostal generál Hodard. Neboj, už je po smrti."

"Zabil jsi ho?" skoro jsem ta slova zašeptala.

"Udělal jsem si z něho cedník," ušklíbnul se pobaveně, ale mně přeběhl mráz po zádech.

"Je na tom bratr hodně zle?"

"Ne. Jeho nezabije nic."

Sklonila jsem hlavu a hledala ta vhodná slova. "Mrzí mě, že jsem na tebe předtím ječela. Chránil jsi ho dobře."

Zdál se být překvapený. "Jak už jsem řek, tvůj bratr nepotřebuje chránit."

"Přesto…" natáhla jsem k němu ruku a dotkla se jeho předloktí, "díky."

Zíral na mou dlaň, jako by to nechápal. Potom se mi zadíval do obličeje. Ty jeho bezedné, černé oči mě úplně spoutaly. Najednou jsem nebyla schopná slova ani pohybu.

"Přijď za mnou dnes v noci do zahrady," řekl nakonec a s tím odešel. Nechal mě tam stát naprosto zmatenou.

Znovu jsem se octla ve své komnatě. Cítila jsem se příšerně. Myslela jsem na bratra a v duchu se za něho modlila, a zároveň jsem nemohla dostat z hlavy Sorganova poslední slova. Ty jeho oči, ten pohled… Otřásla jsem se, uvnitř jsem pocítila příjemné zašimrání. Věděla jsem, co to je: vzrušení.

Něco takového jsem si ale nemohla dovolit! Ne, dnes určitě nikam nepůjdu! Myslí si snad, že mi bude rozkazovat? Ne, rozhodně nepůjdu. Musím zůstat tady, kdyby se bratr probral.

Večer přišel nečekaně rychle. Už jsem byla po koupeli, ale k Awrixelovi jsem stále nesměla. Nervózně jsem přecházela po místnosti. Noc se prohlubovala. Zastavila jsem se u okna, přitáhla si župan blíže k tělu, a zadívala se na měsíc. Čeká tam na mě?

Rychle jsem tu myšlenku zahnala. Určitě si to nakonec rozmyslel. Ale co když… Co po mně vlastně chce? Možná je to něco důležitého, něco tajného, co mi nemůže jenom tak říct. To je dost možné, třeba na to otec nesmí přijít.

Zvědavost mě začínala hlodat čím dál tím víc.

Nakonec jsem se sebrala a v tichosti opustila komnaty.

Když jsem se blížila k bráně, zima se do mě zakusovala jako hladový vlk. Teď jsem kráčela ve stínu kamenné zdi směrem k zahradě. Župan za mnou klouzal jako sametová vlečka. Chvíli mi trvalo, než jsem Sorgana našla. Žaludek už jsem měla tou dobou úplně scvrklý, srdce až v krku. Připadalo mi, že dělám něco hodně zakázaného.

Vynořil se zpoza stromu. "Myslel jsem, že nepřijdeš."

"Já také," polkla jsem. "Proč jsme se tu sešli?"

"Ani sám nevím," přistoupil blíž. Měl na sobě černou košili a splývavé kalhoty. "Můžeš za to ty," zašeptal a najednou byl až příliš blízko.

"Já? Nechápu-"

"Ale chápeš," chytil mě za zápěstí, zachvátila mě panika.

"Co to děláš?!"

Přitáhl mě k sobě, teď mě držel za ramena. Měl strašlivou sílu, nemohla jsem se ani pohnout. Polapil mě děs, ale také napětí. Když jsem ucítila jeho horký dech na svých rtech, vybuchlo ve mně vzrušení. V další vteřině mě hřála jeho hruď a jeho jazyk dobýval má ústa. Jeho dychtivé a přitom jemné prsty mi putovaly ve vlasech a na šíji, mačkaly sametovou látku mého županu. Tiskl mě k sobě stále vroucněji a žádostivěji, cítila jsem z něho sálat žár a sama jsem mu podlehla, zcela omámená touhou.

Někde hluboko uvnitř jsem věděla, co se má stát, už když jsem se rozhodla, že za ním půjdu. Jen jsem se toho bála, nechtěla jsem si to připustit. Ale v Sorganovi bylo něco, co mě dovádělo k šílenství, co mi zatemňovalo zdravý rozum. A bylo v něm také něco, co mě nutilo věřit - záblesk dobra.

O několik minut později mě vedl zpět k věži a já tušila, že mě zavede do své komnaty a toužila jsem po jeho těle víc, než po čemkoli jiném za celý svůj život. Ale nedokázala jsem to. Stále jsem měla svou hrdost a cudnost.

"Nepůjdu s tebou, Sorgane, a ty to víš."

Zastavil se a zadíval se mi do očí. Snad poprvé za celou dobu se usmál: "Vím. Chci se tě zas dotýkat, Terien. Tak, jako dnes v noci."

Cítila jsem ruměnec ve tváři. "Zítra."

"Snad to do té doby vydržím," vešel do věže a já čekala dalších deset minut, než jsem se vydala do své komnaty. Když jsem dosedla na postel, ještě jsem se třásla a mé tělo hořelo.

Ráno se Awrixel probral.
 

38 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 NikaRoovy | Web | 24. července 2012 v 11:01 | Reagovat

Aaaah! To bylo úplněúžasné Míšo! Moc ti za tu vzpomínku děkuju, TM mi chyběla! Miluju scény mezi Terien a Sorganem... Strašně moc se těším na další! :)))

2 Arthénis | 24. července 2012 v 11:33 | Reagovat

Páni to bylo úžasný prostě nádhera :D

3 TereezCa | 24. července 2012 v 11:35 | Reagovat

Boooožeeeeee!! Naprosto ú-ž-a-s-n-ý! Dokonalost! Miluju to! Sorgaaaaan! ♥ Teda, ten polibek byl mňamkovej..:'D Akorát strašně krátkej..:( More, more, more!! xD
Nádhera, Míšo. Sice na mě dolehla zpátky Sorganova smrt, ale i tak to bylo úžasný :))*

4 ♥PawlušQa♥ | E-mail | Web | 24. července 2012 v 11:39 | Reagovat

tý jo :-) superní :-) těším se na další :-)

5 parala | Web | 24. července 2012 v 11:50 | Reagovat

JÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ SORGAN!!!! To bylo Super-hyper-mega-sexy-úžasný!!! I LOVE SORGAN!!! Jsem stráááášně ráda, že je tu 3. vzpomínka! Jen jsem si vzpoměla na Sorgana a jeho osud a na mě dolehl smutek :(. Ale ta pusa byla mňam!!! Už mám hlad! Musím se něčeho najíst :DDD

6 Ivča | 24. července 2012 v 11:52 | Reagovat

Krása :-)

7 Tonča | Web | 24. července 2012 v 12:09 | Reagovat

Míšo je skvělá, jsem moc ráda, že je tu další TM. Jsi  fakt moc dobrá spisovatelka.

8 katushka | Web | 24. července 2012 v 12:14 | Reagovat

Krása, konečně. :) Jak říkala NikaRoovy -  Terienina minulost mi chyběla! :)

9 Selin | 24. července 2012 v 12:56 | Reagovat

DOKONALÝ a BOMBASTICKÝ!!!!!!!!! Tato vzpomínka je hrozně úžasně napsaná a je nápaditá:-) Zkrátka je vidět, že po ránu máš nejlepší nápady!!! :-) Ke všemu dlouho jsem nečetla nic nového o Terien a Sorganovi, takže opět jsem z toho totálně hotová!!!!!!!! :-D KRÁSA, KRÁSA!!!!!!!! Šikulka Nelinka :-*

10 Kyuunade Nyawaka | E-mail | Web | 24. července 2012 v 13:00 | Reagovat

moc mi už chyběli další scény s Terien a Sorganem :) je to bombový ;)

11 Neilin/Aranis | Web | 24. července 2012 v 15:31 | Reagovat

vau,to je boží!

12 Venea | Web | 24. července 2012 v 15:59 | Reagovat

!!!!! to je absolutně krásně úžasně dokonaléééé!!!! :D
takhle krásný to mezi Sorganem a Terien snad nikkdy nebylo!!! Bombový!
Strašně moc se těším na další! :)) <3

13 ariven | Web | 24. července 2012 v 17:32 | Reagovat

Ó! Dokonalost sama, Mišo! Tyhle vzpomínky mi chyběly! Ta část s Terien a Sorganem...
Těšim se na další! :)

14 Kája | 24. července 2012 v 19:32 | Reagovat

Vzpomínky je jedna z mnoha věcí, proč sem tak ráda chodím. :-)

15 Kajuše | 24. července 2012 v 21:22 | Reagovat

Naprosto bomba, těšila jsem se na další vzpomínku a tady ji mám :)

16 jane | 24. července 2012 v 21:26 | Reagovat

Co k tomu asi tak mám říct když se to ani nedá slovy popsat? Tak řeknu jen tohle: "Chci další!" :D :))

17 Anet | 24. července 2012 v 21:43 | Reagovat

Pěkně, Míša se rozjela! Jen tak dál ;DDD

18 Týna | 24. července 2012 v 22:50 | Reagovat

dál, dál, dál ....bylo to fantastický :)

19 Älcine | 24. července 2012 v 22:53 | Reagovat

Je to naprosto dokonalé další! :D

20 Amanda | 25. července 2012 v 0:14 | Reagovat

Naprosto úžasné.xDDD

21 Neilin | 25. července 2012 v 20:16 | Reagovat

tak to je krásné!!! Další!!!

22 Nefertiti | 25. července 2012 v 21:40 | Reagovat

To byla nádhera! S♥O♥R♥G♥A♥N!!!! Jak už bylo několikrát zmíněno i mě TM strašně chybělo a tohle bylo opravdu neuvěřitelně úžasné! :)

23 Neilin/Aranis | Web | 26. července 2012 v 8:48 | Reagovat

Já se těším na Awrixelíčka-xxx

24 Cherry | 26. července 2012 v 17:45 | Reagovat

Super! :) Už jsem si vážně myslela, že další Vzpomínka nebude, a ona je! :D Jsem moc ráda, neměla jsem moc dobrou náladu a tys mi tím udělala radost. Takže děkuju ;))

25 Thalia | Web | 26. července 2012 v 18:25 | Reagovat

Moc hezké :)

26 delinka | E-mail | 26. července 2012 v 21:03 | Reagovat

úžasné... moc se těším na další :D :D :D :D

27 Elísek | 27. července 2012 v 19:33 | Reagovat

Nádherný..... :) už se těším na další :D

28 Mei-riefel | 29. července 2012 v 16:03 | Reagovat

to je tak krásný ... :))

29 Niki | 29. července 2012 v 16:18 | Reagovat

Naprosto úžasný. Už se moc těším na pokračování

30 Niki | 29. července 2012 v 16:18 | Reagovat

Naprosto úžasný. Už se moc těším na pokračování

31 DeeDee | Web | 29. července 2012 v 22:48 | Reagovat

Můžu se tě Míší na něco zeptat?:
Ty mě chceš ZABÍT??? ? ? ?  ?  ?  ?   ?   ?   ?
Páč se ti to welmi daří =D asi umřu smutkem ze vzpomínky na Sorganovu smr a taky z radosti z další Terieniny minulosti ;D fakt... UMÍRÁM ;)

                          =* <3 I LOWE SORGAN 3 =*

32 Elena | 29. července 2012 v 23:16 | Reagovat

Krása!!! Miluju páry Sorgan a Terien a Awrixel a Neilin. Prosím další vzpomínku!! :D

33 Elnessa | 3. srpna 2012 v 10:41 | Reagovat

Ůžasné

34 endiytss | 4. srpna 2012 v 22:06 | Reagovat

KRASNY....

35 Pepep | 5. srpna 2012 v 19:21 | Reagovat

To je boží!!!  další, další!!!

36 SkáťaT | 8. srpna 2012 v 12:54 | Reagovat

Tak to byla naprostá bomba!!!!... :D fkt to bylo boží!!! No zkrátka nemám slov!! :D* Všechny postavy v KM se ti moooooocinky povedly!!! :)

37 Kaja | 29. srpna 2012 v 18:47 | Reagovat

Užasny.... Bomba....Já bych tohle mohla číst dál a dál.Prostě Boží.

38 niki | 12. prosince 2012 v 20:43 | Reagovat

krásný honem další:D

39 jirka | 2. února 2013 v 18:32 | Reagovat

Boží Míšo musíš napsat další!!!

40 Dellaine | 5. března 2013 v 18:00 | Reagovat

Krásné! Ale prosím o další...

41 AnyaCz | 28. července 2013 v 20:18 | Reagovat

Další, další, další... :DD

42 Terinka15 | 29. července 2013 v 16:20 | Reagovat

MÍŠOOOOOOO ty píšeš megabomby !!!! Fakt absolutně BOŽÍÍÍÍÍ nemám co dodat snad jen. DALŠÍ DALŠÍ DALŠÍ DALŠÍ DALŠÍ :DDDD

43 terien:* | 19. března 2014 v 11:34 | Reagovat

míšo kdy bude další čáct teriiny muïnulosti? O.o O:

44 shader | E-mail | 9. listopadu 2014 v 11:35 | Reagovat

kdyby ji viděla matka tak by se asi zbláznila
a awrixel taky určitě se probudil protože to cítil že se něco stalo
jinak boží michaelo fakt BOŽÍ

45 Ivet | E-mail | 12. května 2015 v 17:17 | Reagovat

DALŠÍ,DALŠÍ,DALŠÍ!!!!!!!!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Partneři:
Pravidla:
Majitelka stránek si vyhrazuje právo mazat nebo upravovat nevyhovující
komentáře a vzkazy, obsahují-li vulgární či urážlivá slova. . .. .
Pište česky, užívejte háčky i čárky a interpunkční znaménka.
Na veškerý obsah na těchto stránkách se vztahují autorská práva. Je zakázáno kopírovat a jinak šířit informace z těchto stránek bez písemného souhlasu autora tohoto blogu. Můžete ze stránek citovat, avšak pouze s uvedením tohoto blogu jako zdroje a s přímým odkazem.